Zależy nam na zadowoleniu naszych klientów, dlatego służymy pomocą również przy wyborze sposobu dofinansowania do inwestycji.

Dostępne programy finansowania:

Instalacja fotowoltaiczna praktycznie nie obciąża twojego budżetu - zamiast płacić rachunki za prąd - możesz spłacać raty za swoją własną elektrownię.

Program ”MÓJ PRĄD”

Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Program “CZYSTE POWIETRZE”

Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program czyste powietrze / Czyste powietrze
Kalkulator dotacji - Program

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

Ulga termomodernizacyjna

ULGA INWESTYCYJNA DLA ROLNIKÓW

Wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, art. 13 ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Dz.Ust.z 2013 r.poz 1381 nr 52 Art.13

Akt prawny

Program “AGROENERGIA”

Program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/

Program “ENERGIA PLUS”

Program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nabór Energia Plus / Energia Plus / Programy 2015-2020 / Środki krajowe / Oferta finansowania

Dotacje

W planowaniu inwestycji w fotowoltaikę czy termomodernizację budynku jednym z najważniejszych aspektów jest jej finansowanie. Do wyboru pozostaje szeroki wachlarz dotacji rządowych, ulgi podatkowe oraz programy ratalne czy leasingowe, dzięki którym możecie zakupić swoją instalację praktycznie bez wydawania gotówki, a dodatkowo uzyskać zwrot nawet do 60 % poniesionych wydatków.
Couple in Real-Estate Agency Talking to Real Estate Agent

Jakie konkretnie formy finansowania ZOOM Energia oferuje swoim Klientom?

 • Wysokość raty możemy ustalić na poziomie aktualnego rachunku za prąd. Wówczas środki przeznaczone na płatność za prąd przesuwasz na spłatę rat, dzięki temu instalacja spłaca się sama, bez ponoszenia dodatkowych wydatków.
  Dodatkowe zalety:

 • Możliwość rozłożenia płatności od 3 do 120 dogodnych do spłaty rat.

 • Wysoka kwota finansowania, nawet do 100 tys. zł bez konieczności zgody współmałżonka.

 • Najwyższa kwota na oświadczenie na rynku – instalację do kwoty 20 000 zł finansujemy na podstawie danych z dowodu osobistego, a decyzję można uzyskać nawet w ciągu 10 min!

 • Wszystko bez wychodzenia z domu, na podstawie rozmowy z naszym konsultantem!

 • Uproszczony i szybki proces do 100 tys zł (decyzję można otrzymać już w 15 min)!

 • Finansowanie możliwe od 48 do 72 m-cy.

 • Wkład własny już od 10% wartości instalacji.

 • Dla instalacji do 100 tys. możliwość skorzystania z leasingu bez obowiązku ubezpieczenia towaru.

 • Zakup instalacji fotowoltaicznej bez angażowania własnych środków. Zamiast jednorazowych kosztów – raty leasingowe rozłożone w czasie.

 • Zmniejszenie obciążenia podatkowego, gdyż każda miesięczna rata jest kosztem uzyskania przychodu, zatem zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

 • Miesięczne oszczędności w firmie z tytułu produkcji własnej energii elektrycznej mogą pokrywać ratę leasingu! Po okresie leasingu – całość wyprodukowanej energii stanowić będzie czysty zysk!

 • Leasing pozwala przedsiębiorcy rozłożyć podatek VAT na raty.
  Zakup instalacji fotowoltaicznej ze środków własnych lub za pomocą kredytu bankowego powoduje, że VAT musimy rozliczyć jednorazowo.

 • Leasing nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, ani w BIK, nie powiększa więc zadłużenia, tym samym pomaga zwiększyć płynność finansową.

 • Co miesiąc firma otrzymuje jedynie fakturę do zaksięgowania i nie musi prowadzić ewidencji środków trwałych, amortyzacji czy inwentaryzacji.

 • Wszystkie formalności załatwiane są telefonicznie, bez konieczności wychodzenia z domu.

 • Obejmuje dofinansowanie do 5000 zł (ale nie więcej niż do 50% poniesionych wydatków) dla osób fizycznych, dla instalacji na cele mieszkaniowe, o mocy 2-10 kW.
  Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Aby skorzystać z programu należy podpisać umowę kompleksową z OSD o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

 • Dopłata z programu „Mój Prąd” dotyczy nowych instalacji, to znaczy, że inwestycja nie może być rozbudową istniejącego systemu.

 • Kwota dofinansowania z programu Mój Prąd jest zwolniona z podatku PIT. Dodatkowo koszty całej instalacji, które nie zostały pokryte wsparciem z dopłaty można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Wszystkie szczegółowe informacje o programie MÓJ PRĄD znajdziesz pod linkiem
Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/moj-prad-program-dofinansowania-mikroinstalacji-fotowoltaicznych

Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku o dofinansowanie “Mój Prąd” – skontaktuj się z nami.

 • Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 • Możliwa kwota dotacji
  Dotacja może wynosić
  do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Podstawowy poziom dofinansowanie mogą otrzymać osoby o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 100 000 zł, natomiast o poziom podwyższony mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 • Czego dotyczy program?
  Program dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych w budynku.
 • Formy dofinansowania
  1) dotacja
  2) dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
 • Dla kogo?
  Dla osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 100 000 zł

Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Kliknij Kalkulator dotacji – Program i sprawdź na jaką kwotę dotacji możesz liczyć.

 • Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z termomodernizacją budynku. Maksymalna kwota ulgi wynosi 53 000 zł na jedną osobę.
  Jeżeli budynek jest własnością kilku osób, każda z nich może odliczyć d
  53 000 zł
  Możesz też dokonać odpisu termomodernizacyjnego w kilku budynkach należących do Ciebie, jednak

łączna wartość odliczenia nie może przekroczyć 53000zł.

WAŻNE:

 • Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi.

 • Modernizacja musi zostać zakończona w okresie 3 lat od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 • Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki wypełniając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28. W sytuacji, gdy kwota odliczenia nie miałaby pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonać odliczeń w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat (licząc od końca roku dochodowego w którym poniesiono pierwszy wydatek).

 • Podatnicy, którzy dopiero budują dom jednorodzinny – nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenie przysługuje tylko z tytułu termomodernizacji budynków już wybudowanych, czyli takich których budowa została formalnie zakończona.

 • Odliczeniu podlegają tylko wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi zawarte w katalogu wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej, określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Ulga termomodernizacyjna, a program MÓJ PRĄD

Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać również po odebraniu dotacji w programie Mój Prąd.
W takim wypadku cena instalacji powinna zostać pomniejszona o kwotę dotacji w programie, a następnie ujęta w PIT.


Przykład:

Montaż instalacji fotowoltaicznej kosztował 25 000 zł,
Dotacja z programu Mój Prąd wyniosła 5 000 zł.
Kwota do ulgi termomodernizacyjnej wyniesie zatem: 25 000 zł – 5 000 zł = 20 000 zł.
Przy opodatkowaniu 17% otrzymasz zwrot podatku: 20 000 x 17%= 3 400 zl
Dofinansowanie łączne to: 5000 zł + 3400 zł = 8400 zł!

W końcowym efekcie instalacja będzie Cię kosztować 16600 zł!

Więcej o uldze termomodernizacyjnej znajdziesz tutaj Ulga termomodernizacyjna

 • Rolnicy, którzy zainwestują w instalację fotowoltaiczną na potrzeby prowadzenia gospodarstwa rolnego, mogą, zgodnie z art z art. 13 ustawy o podatku rolnym skorzystać z odliczenia od podatku od gruntów rolnych.

 • Ulga inwestycyjna polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – kwoty w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Przy czym, ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

 • Odliczenie kosztów inwestycji może zastosować zarówno rolnik rozliczający się na zasadzie czynnego VAT- u, jak i rolnik ryczałtowy. Płatnik vat odliczyć może kwotę netto (kwotę podatku vat odlicza w całości na bieżąco, od zakupów), zaś rozliczający się na zasadzie ryczałtu – odlicza kwotę brutto.

 • Warunek- energia elektryczna pozyskana z mikroinstalacji fotowoltaicznej musi być użyta tylko i wyłącznie do produkcji rolnej np. do oświetlenia obory lub chlewu, czy też zasilania urządzeń np., wentylatorów, dzięki którym odbywa się produkcja rolna, itd. Oznacza to, że wykorzystanie tak wytworzonej energii nie może być użyte w celach prywatnych do zasilenia instalacji elektrycznej np. domu rolnika.

 • W celu skorzystania z ulgi inwestycyjnej podatnik musi złożyć wniosek (druki udostępniane są przez poszczególne organy). Do wniosku należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, potwierdzającymi wysokość tych wydatków.

 • Wniosek należy złożyć do organu (wójta, burmistrz, prezydenta miasta), na terenie, którego poniesione zostały wydatki. A zatem, jeżeli podatnik poniósł takie wydatki na terenie kilku gmin, to taki wniosek powinien złożyć do każdego wójta (w zakresie tych wydatków, które zostały poczynione w danej gminie).

 • Jeżeli rolnik decyduje się na skorzystanie z ulgi inwestycyjnej z konkretnej inwestycji nie może też jednocześnie wystąpić o jej dofinansowanie np. z programu „Mój Prąd”, Wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej w przypadku tej ulgi nie mogą być jednocześnie sfinansowane np. preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych, także tych z Unii Europejskiej
  Akt prawny

Jest to program dedykowany dla rolników posiadających od 5 ha do 300 ha i planujących montaż większych instalacji, o mocy od 50 kWp do 1 MWp. Kolejne kryteria to zamieszkanie przez co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a także prowadzenie przez ten okres gospodarstwa.

Budżet programu Agroenergia wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł może zostać rozdysponowane w formie dotacji, a 120 mln zł w formie pożyczek.

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł na jeden projekt, natomiast pożyczka – w wysokości od 100 tys. zł do 2 mln zł – mogła pokryć do 100 proc. kosztów inwestycji. Nie ma przy tym możliwości umorzenia części pożyczki.
Wysokość pożyczki przyznawanej na maksymalnie 15 lat została ustalona na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, ale nie mniej niż 2 proc. w skali roku.

 

Szczegółowe zapisy podawane są zawsze w regulaminie każdego naboru wniosków ogłaszanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej o programie znajdziesz pod linkiem:
Agroenergia 2020 / Agroenergia / Programy 2015-2020 / Środki krajowe / Oferta finansowania

Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Budżet na realizację celu programu wynosi łącznie do 4 000 000 tys. zł
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 50 000 tys. zł
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 3 950 000 tys. zł
Program realizowany będzie w latach 2019 – 2025, przy czym:
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą
do 2023 r.,
2) środki wydatkowane będą do 2025 r.
Formy dofinansowania
1) Dotacja

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC2
2) Pożyczka

kwota pożyczki: od 1 mln zł do 300 mln zł,
oprocentowanie pożyczki: a. na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku,
więcej o programie znajdziesz pod linkiem:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-2019-energia-plus/

Na Twoje życzenie specjaliści finansowi Zoom Energia zaproponują Ci rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań i możliwości. Skontaktuj się z nami!