Pasja

Zoom Energia to zespół pasjonatów najnowszych rozwiązań energetycznych, inżynierów elektryków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Działalność gospodarczą na polskim rynku prowadzą od 30 lat.
Na początku 2021r. wychodząc naprzeciw trendowi rozwoju odnawialnych źródeł energii utworzyli firmę                               ZOOM Energia Sp. z o.o. zajmującą się montażem elektrowni fotowoltaicznych. 

Oferujemy Państwu pełen zakres usług odnośnie instalacji fotowoltaicznych, instalacji cieplnych z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

solar panel

Certyfikaty

Nieustannie pracujemy nad poszerzaniem swojej wiedzy, uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach.

Posiadamy certyfikaty:

1. UDT (Urząd Dozoru Technicznego) Certyfikowany Instalator Odnawialnych Źródeł Energii.

2. SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) do wykonywania instalacji, pomiarów oraz eksploatacji i nadzoru urządzeń, wykonywanych prac bez ograniczenia napięcia.